Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός: Κερδίστε τον Καναπέ WOOD

Και αυτές τις γιορτές τα Έπιπλα Ζακάρ Zakinos Design, δίνουν την ευκαιρία σε 1 τυχερό/ή να κερδίσει τον μοντέρνο γωνιακό καναπέ WOOD.

Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να λάβετε συμμετοχή!

https://www.facebook.com/epiplazakar.gr/

 

Όροι Συμμετοχής

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η εταιρεία Έπιπλα Ζακάρ Zakinos Design διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στη σελίδα στο Facebook με τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός – Κερδίστε τον Καναπέ WOOD », η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/epiplazakar.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος).

B. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00μ.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.
3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και στη συνέχεια να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post») που θα βρίσκεται στο χρονολόγιο («timeline») του Ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να κάνουν “Like” στη σελίδα της διοργανώτριας, να κάνουν δημόσια κοινοποίηση της ανάρτησης του διαγωνισμού στο προφίλ τους και να κάνουν tag 3 άτομα σε σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν το δώρο που προβλέπονται.
2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.
3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ε. Δώρο:

1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό θα ορίζονται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται για ένα (1) νικητή που θα κερδίσει τον γωνιακό καναπέ WOOD.
2. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

1. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νέος νικητής. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.
2. Το όνομα του νικητή/νικήτριας θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο στο Facebook.
3. Ο νικητής θα ενημερωθεί με γραπτό σχόλιο κάτω από την συμμετοχή του (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου στο Facebook («administrators») και θα του ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 5 ημερολογιακών ημερών σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας της Διοργανώτριας (https://www.facebook.com/epiplazakar.gr/). Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 5 ημερολογιακών ημερών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.
4. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

Απάντηση